Radonmätning är otroligt viktigt! Visste du att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning, med cirka 500 lungcancerfall varje år. Därför är det avgörande att regelbundet genomföra radonmätningar för att identifiera och åtgärda eventuella höga halter.

Radon kan tränga in i ditt hem från olika källor, som marken, via byggmaterial som blåbetong och hushållsvattnet. Markradon är den främsta orsaken och kommer in genom otätheter i grunden. Blåbetong släpper ifrån sig radon. För närvarande finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller detta material, särskilt vanligt i områden som Stockholm, Mälardalen och Göteborg.Radon i hushållsvattnet kan bli ett problem för dem med egen brunn. 

Radonmätning: Steg för steg

Det enda effektiva sättet att upptäcka radon är genom mätning. Riktvärdet för radon i hus och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Långvarig exponering för höga halter ökar risken för lungcancer. Mätningen bör ske under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) och pågå i minst två månader.

Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en radonmätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde:

  • Beställ radondosor.
  • Placera ut dosorna enligt anvisningarna.
  • Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar.
  • Skicka tillbaka dosorna för analys.
  • Få resultat inom cirka en vecka.

Vid behov av snabba resultat kan en korttidsmätning göras som  vid husköp/försäljning eller efter genomförda åtgärder. Rekommendationen är att utföra en ny mätning om det har gått över tio år sedan den senaste eller om betydande förändringar har skett i hemmet.

Genom att agera förebyggande med radonmätningar kan du säkerställa en hälsosam och trygg inomhusmiljö för dig och din familj. Vänta inte! Beställ radonmätning redan idag! Eller varför inte beställa hem EcoQube radonmätare. Den är helt digital och ger resultat på endast 10 minuter. Dessutom är den både snabb och exakt, och WiFi-ansluten för enkel och smidig användning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *